Ozon Tedavisi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Bu gönderiyi oylayın
[Toplam: 4 Ortalama: 5]

Ozon Tedavisi

Ozon gazı 19. yüzyılın ortalarında keşfedilmiş üç oksijen atomundan oluşan oldukça anstabil bir gazdır. Bir yüzyıldan daha uzun süredir ozon gazının tedavi etkileri araştırılmaktadır ve kullanılmıştır. Klinik olarak ozonun kullanılmaya başlanması Hans Wolff tarafından 1960’ların sonlarına doğru olmuştur.

 

Ozonun etkileri kanıtlanmıştır ve etkinliği tutarlı ve güvenlidir. Minimal önlenebilir yan etkileri olabilmektedir.

Dezenfeksiyonda ve hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Ozon tedavisinin birçok akut ve kronik hastalıkta etkili olduğu  gösterilmiştir. Diş hekimliğinde çene hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Suyun dezenfeksiyonunda ve medikal cihazların sterilizasyonunda da etkin olduğu kanıtlanmıştır.

Ozon Tedavisi Nedir?

Ozon tedavisi medikal ozonun vücutta tedavi edici bir cevap oluşturmak için kullanılmasıdır. Vücudumuz kendi kendini yenileme ve tamir etme potansiyeline sahiptir.

Bu potansiyelindeki blokaj hastalıklara neden olmaktadır.

Ozon gazının aktive etme özelliği ile vücut uyarılmakta ve iyileşmeyi önleyici nedenlerin ortadan kalkması ve vücudun kendi kendini iyileştirmesi amaçlanmaktadır.

Medikal Ozon Nedir?

Tıbbi tedavide kullanılmakta olan ozon “Medikal Ozon” olarak adlandırılmaktadır. Medikal ozonun elde edilmesinde “Tıbbi Ozon Jeneratörü” cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazlarda %100 saf oksijen yüksek elektriksel voltaja maruz bırakılarak ozon/oksijen gaz karışımı elde edilmektedir.

Medikal Ozon Nasıl Kullanılmaktadır?

Medikal ozonun kana, eklemlere, omurgaya ve bağırsaklar, mesane gibi vücut boşluklarına nasıl uygulanacağına dair eğitim almış doktorlar tarafından uygulanmaktadır.

Hangi Problemlerde Ozon Tedavisi Faydalı Olmaktadır?

Oksijen hayatımızın vazgeçilmezidir. Ozon tedavisi de pek çok durumda fayda sağladığı saptanmıştır.

Bunlardan bazıları kalp hastalıkları, kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji (kas romatizması), kas ve eklem ağrıları, herpes (uçuk), hepatit (sarılık), diyabet, akciğer hastalıkları, makuler dejenerasyon (göz hastalıkları), barsak hastalıkları, otoimmün hastalıklar, romatizmal hastalıklardır.

Ozon Tedavisi Güvenli Bir Tedavi Yöntemi Midir?

Doğru ellerde ve doğru uygulama metodları ile ozon tedavisinde komplikasyon oranı çok düşüktür (%0.006). Eğitimsiz kişiler tarafından uygulandığında ciddi komplikasyonlar oluşabilmektedir.

Bu nedenle ozon tedavisinde hem eğitimin hem de uygulama koşullarının standardizasyonu çok önemlidir.

Elli yıldan uzun süredir medikal, dental ve veterinerlik alanlarında çok fazla uygulama yapılmış bir uygulama yöntemidir.

Bu konuda yayınlanmış binlerce makale mevcuttur. Bu makalelerde ozonun etkinliği ve güvenilirliğine dair veriler elde edilmiştir.

Ozon Nasıl Etki Etmektedir?

Ozon tedavisi infeksiyon hastalıklarında immün sistemi aktive eder.

Oksijenin hücre içi kullanımını artırır, kardiyovasküler hastalıklarda ve yaşlanmayla ilişkili pek çok hastalıkta iskemiyi azaltır.

Büyüme hormonu salınımını sağlayarak hasarlı eklemlerin ve dejeneratif disklerin yenilenmesini stimüle eder. Ağrı reseptörlerine etkisi ile kronik ağrıyı ciddi oranda azaltır.

Yayınlanmış makalelerde kronik hepatitte, intertisyel kistik hastalıkta, herpes infeksiyonlarında, dental infeksiyonlarda, diyabet ve maküler dejenerasyonda iyileştirici etkileri gösterilmiştir.

Medikal Ozon Uygulama Metodları Nelerdir?

 • Major Otohemoterapi (Damar içi uygulama)
 • Minör otohemoterapi (Kas içi uygulama)
 • Rektal Ozon uygulaması
 • Topikal ozon uygulaması
 • İntraartküler uygulamalar (eklem içi)
 • Periartiküler uygulamalar (eklem çevresi)
 • İntramüsküler uygulamalar
 • İntradiskal uygulama
 • Paravertebral uygulama
 • Peridural uygulama
 • Subkutan uygulama
 • Vajinal ozon uygulaması
 • İntraauriküler uygulama
 • İntranazal uygulama
 • İntratonsiller uygulama
 • Tetik noktaları ve akupunktur noktalarına uygulama
 • Vesikoüreteral insuflasyon
 • Ozon sauna

Kimlerde Ozon Tedavisi Yapılmaz?

 • Kesinlikle uygulanmayacağı durumlar:
 • Glukoz-6-fosfat-dehidrogenaz enzim eksikliği olanlarda
 • Troid bezi aşırı çalışanlarda (hipertiroidi) henüz tablo kontrol altına alınmamışsa
 • Kan kanseri (lösemi)

Uygulanmasında Sakınca Olabilen Durumlar:

 • Akut kanama mevcut olan durumlar (kalp krizi, inme vb.)
 • Kontrol altına alınamayan kalp hastalığı olanlarda
 • Total antioksidan kapasitesi çok zayıflamış olan kişilerde
 • Organ transplantasyonu  yapılmış kişilerde

Ozon tedavisi birçok hastalık ve durumun doğal gidişini değiştirebilir. Laboratuvar çalışmalarında ozonun damarsal, hematolojik, immün sisteme etkisini ve antioksidan kapasitesini gösteren kanıtlar saptanmıştır.

Klinik çalışmalarla da Ozon tedavisinin kalp damar hastalıkları, derialtı doku, periferal vasküler hastalıklar, nörolojik hastalıklar, baş ve boyun problemleri, ortopedik, mide-barsak hastalıkları ve genital ve üriner sistem problemlerinde  faydalı olduğuna dair klinik çalışmalar halen sürdürülmektedir.

Ozon tedavisinin özellikle diyabetik ayakta, iskemik yaralarda ve periferik vasküler hastalıkta faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

 

Ancak halen bu alanda çift kör randomize kontrollü çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Yorumlar (2)

Hocam Ozon tedavisinden sonraki süreçte yorgunluk gibi hastalıklarıda geçiriyor yazmışsınız. Peki ne kadar süre bizim vücudumuz bu etkiden faydalanır?

Ozon tedavisi hastadan hastaya değişmekle beraber 10-12-15 seanslık kürler halinde yapılır. Etkinliğin devamı için hatırlatma seansları yapıyoruz. Tabi ki diğer yaşam faktörlerini de inceleyip yol haritası çiziyoruz. Hasta çizdiğimiz plana uyarsa uzun süreli etkili olmaktadır.

bir yorum bırakın